อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา โรงเรียนกันตังพิทยากร

03.jpg