:: โรงเรียนหยุด แต่ความรู้ไม่หยุด ::

นายมาณิตย์ คดีพิศาล

นายมาณิตย์ คดีพิศาล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายมาณิตย์ คดีพิศาล

นางกรกต ลาวเพ็ชร์

นางกรกต ลาวเพ็ชร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางกรกต ลาวเพ็ชร์

น.ส.สุดาวรรณ วงศ์อภิชาติ

น.ส.สุดาวรรณ วงศ์อภิชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

น.ส.สุดาวรรณ วงศ์อภิชาติ

น.ส.ประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์

น.ส.ประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

น.ส.ประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์

นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์

นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์

นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์

นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์

น.ส.เพ็ญลักษณ์ สุจริยา

น.ส.เพ็ญลักษณ์ สุจริยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

น.ส.เพ็ญลักษณ์ สุจริยา

น.ส.ทิพวรรณ ไชยบุญ

น.ส.ทิพวรรณ ไชยบุญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

น.ส.ทิพวรรณ ไชยบุญ

น.ส.วีณา กิ่งเกาะยาว

น.ส.วีณา กิ่งเกาะยาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

น.ส.วีณา กิ่งเกาะยาว

นายประสาน เจียรบุตร์

นายประสาน เจียรบุตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายประสาน เจียรบุตร์

น.ส.มาซีเตาะ แวหามะ

น.ส.มาซีเตาะ แวหามะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

น.ส.มาซีเตาะ แวหามะ

นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล

นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล

น.ส.นิชาภัทร คำทอง

น.ส.นิชาภัทร คำทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

น.ส.นิชาภัทร คำทอง

นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง

นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง