ติดต่อโรงเรียนกันตังพิทยากร

ที่อยู่โรงเรียน

  • โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง
  • Kantangpittayakorn school
  • 282 ถนนตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
  • โทรศัพท์ 075-251100 โทรสาร 075-251295
  • E-mail : kantang@kantangpit.ac.th
  • ติดต่อราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์
  • เวลา 08.00 – 16.30 น.

แผนที่โรงเรียน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น