27 กันยายน 2565 ผู้บริหาร ครู นักเรียน ชมรมTo Be number oneโรงเรียนกันตังพิทยากร ร่วมกิจกรรม และสนับสนุนเทศกาล ถือศีล กินผัก (กินเจ) ประจำปี 2565

Read more

เดินรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น

23 มีนาคม 2564 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนกันตังพิทยากร ชมรมต้นกล้าอันดามันกันตังพิทยากร และตัวแทนนักเรียน ร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส รอบตลาดเทศบาลเมืองกันตัง

Read more

ต้อนรับนางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร

ต้อนรับนางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร ขอขอบคุณ ผู้มีเกียรติทุกท่านในการเดินทางมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้อำนวยการ

Read more

ประชุมสัมนาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ,ทบทวนปรับปรุงขบวนการการจัดทำ PLC ของคุณครู

27-28 กันยายน 2563 คณะครูบุคลากรโรงเรียนกันตังพิทยากร ประชุมสัมนาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ,ทบทวนปรับปรุงขบวนการการจัดทำ PLC ของคุณครู และศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA)โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

Read more