ขอแสดงความยินดีกับ ครูภคพล ปัญจวงศ์ ครูรังสฤษณ์ คำหมื่น ครูสุดาวรรณ วงศ์อภิชาติ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

25 กันยายน 2563 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรัง ให้โอวาท แด่ครูเกษียณ ขอแสดงความยินดีกับ ครูภคพล ปัญจวงศ์ ครูรังสฤษณ์ คำหมื่น ครูสุดาวรรณ วงศ์อภิชาติ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

Read more

ผู้ตรวจราชการ สพฐ.ติดตามการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกล

นายภิญโญ จินตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการจาก สพฐ. ในการมาติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.63

Read more