ครู และนักเรียน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา ณ หอประชุมราชพฤกษ์

วันที่ 2 มิถุนายน 25

Read more