ผู้ตรวจราชการ สพฐ.ติดตามการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกล

นายภิญโญ จินตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการจาก สพฐ. ในการมาติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.63

Read more