เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 – 11 มิถุนายน 2564 เรียนผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 มาเรียนที่โรงเรียน

Read more

***ประกาศโรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง**** เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และปีที่๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายชื่อนักเรียนที่มี

Read more

เดินรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น

23 มีนาคม 2564 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนกันตังพิทยากร ชมรมต้นกล้าอันดามันกันตังพิทยากร และตัวแทนนักเรียน ร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส รอบตลาดเทศบาลเมืองกันตัง

Read more