ตารางเรียน ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เรียนออนไลน์)

ตารางเรียน ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ใช้สำหรับการเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-11 มิถุนายน 2564

Read more

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 – 11 มิถุนายน 2564 เรียนผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 มาเรียนที่โรงเรียน

Read more

***ประกาศโรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง**** เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และปีที่๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายชื่อนักเรียนที่มี

Read more