ชนะเลิศ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL TRANG รุ่นที่ 14

NUMBER ONE โรงเรียนกันตังพิทยากรได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL TRANG รุ่นที่ 14 จำนวน 2 คน คือ นางสาวปัณฑิตา หาบหมาด และนายวชิรวิทย์ วานนท์วงศ์ ผลการแข่งขัน นางสาวปัณฑิตา หาบหมาด ประธานชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันตังพิทยากรได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง เป็นตัวแทนจังหวัดตรัง เข้าร่วมแข่งขันต่อระดับภาคใต้ วันที่ 9 มีนาคม 2567