แสดงความยินดี นางสาวสโรชา โตะมา รับเกียรติบัตรสภานักเรียน จากรัฐสภา

แสดงความยินดีนางสาวสโรชา โตะมา รับเกียรติบัตรสภานักเรียน จากรัฐสภา

นางสาววรารัตน์ บุปผา ผู้ฝึกสอน