โรงเรียนกันตังพิทยากร รับการประเมินเชิงประจักษ์ การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566 วันที่ 29 มิถุนายน 2566

Read more