รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 พ.ค.2566 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4

วันที่ 10-13 พ.ค.2566 เรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4

ดูรายชื่อ ม.1

ดูรายชื่อ ม.4