ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนทั่วไป

คลิกดูรายละเอียด ม.1 https://drive.google.com/file/d/1ubEPSVOZTLR23kSTh8mBgSHfI-koMQv-/view?usp=sharing
———————————-
คลิกดูรายละเอียด ม.4
https://drive.google.com/file/d/1mr3E30cj7VSVBl4-TcStMUwOYhkpmYGe/view?usp=sharing