รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hubและโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
สอบในวันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00-11.30 น. ดังตารางสอบ
https://drive.google.com/file/d/1detgp9P3R2GuKuzYpg9QczMavrQ2bZwo/view?usp=sharing
———————————————————–
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
และโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
สอบในวันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00-11.30 น. ตามตารางสอบ (สอบปฏิบัติ เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ ชุดกีฬามาสอบ)
https://drive.google.com/file/d/1Hk_GRmcMsl6rsRP2K-i2G6pi3VSaNnCq/view?usp=sharing