27 กันยายน 2565 ผู้บริหาร ครู นักเรียน ชมรมTo Be number oneโรงเรียนกันตังพิทยากร ร่วมกิจกรรม และสนับสนุนเทศกาล ถือศีล กินผัก (กินเจ) ประจำปี 2565