กิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2

11 สิงหาคม 2565 เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ วันแม่เเห่งชาติ 12 สิงหากายพร้อม มีถ้วยรางวัลสวยๆ ให้เป็นกำลังใจ…… ซ้อมไว้นะ

ชนะเลิศ ม.ต้น ชาย 1 ใบ

ชนะเลิศ ม.ต้น หญิง 1 ใบ

ชนะเลิศ ม.ปลาย ชาย 1 ใบ

ชนะเลิศ ม.ปลาย หญิง 1 ใบ

ชนะเลิศ ครูชาย 1 ใบ

ชนะเลิศ ครูหญิง 1 ใบ

รวม 6 ใบ