ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริเวณโดยรอบโรงเรียน #รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันอันตราย ไวรัสโคโรน่า 2019

21 มกราคม 2564 ขอขอบคุณ จิตอาสา กลุ่มกันตังก้าวหน้า ได้ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริเวณโดยรอบโรงเรียน#รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันอันตราย ไวรัสโคโรน่า 2019