ขอแสดงความยินดีกับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนกันตังพิทยากร ขอแสดงความยินดีกับคุณปิยะสวัสดิ์ จุฬาวิทยานุกูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกันตังพิทยากร รับโล่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี