ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมกติกา และวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม)

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมกติกาและวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) สำหรับครูและนักเรียน โดยวิทยากรระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร

รายละเอียดคลิกเลย https://drive.google.com/file/d/1exSbhCiSft2bJCUh3c-MDZujt9TYxi8i/view?usp=sharing