กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร คระครู และนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เวลา 06.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เวลา 14.00 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส เวลา 17.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอกันตัง