ผู้บริหาร ครูและสภานักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ณ วัดแว่นฟ้าธรรมวาส

Read more