1 มิถุนายน 2563 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

โรงเรียนกันตังพิทยากร ได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งปีนี้ได้ครบรอบ 47 ปี ในปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการทำบุญโรงเรียนและเป็นสิริมงคลให้กับครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน โดยมีพิธีทางศาสนาและสักการะบูชาเจ้าที่ศาลพระภูมิ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน