18 พฤษภาคม 2563 ทดสอบระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ตามนโยบายของ สพฐ.

โรงเรียนกันตังพิทยากร ทดสอบระบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนทุกระดับชั้น ตามนโยบายของ สพฐ. โดยเริ่มวันนี้เป็นวันแรก (18 พฤษภาคม 2563) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนจึงประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุกคนเข้ารับชมผ่านช่องทางต่างๆ ที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้ว เพื่อเสริมเติมเต็มความรู้ และทดสอบระบบการเรียนล่วงหน้าจาก สพฐ. เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนที่จะเปิดภาคเรียนจริง โดยที่ไม่มีผลต่อคะแนน หรือผลการเรียนใดๆ ทั้งสิ้น นักเรียนสามารถดูย้อนหลัง และเลือกดูได้หลายช่องทาง โดยที่

– ไม่พร้อมไม่เป็นไร
– ไม่ต้องซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่
– ไม่ต้องไปซื้อทีวีเครื่องใหม่
– ไม่ต้องติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม(หากเกินความจำเป็น)
– ไม่ต้องติดตั้งจานดาวเทียม หรือกล่องรับสัญญาณใหม่
– ไม่ต้องมาชุมนุมกัน หรือทำให้เกิดแหล่งมั่วสุม

หากมีปัญหาในการเรียน DLTV หรือไม่สามารถรับชมได้ให้ติดต่อครูที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำและแนวทางในการช่วยเหลือ/แก้ปัญหาได้ตลอดเวลา