ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล สุดเส้นทางอันดามัน กันตังเพื่อน้อง ครั้งที่ 1

ตามที่รัฐบาลขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนกันตังพิทยากร จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล สุดเส้นทางอันดามัน กันตังเพื่อน้อง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๓ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ กำหนดการใหม่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง ทางเพจเดิน-วิ่งสุดเส้นทางอันดามันกันตังเพื่อน้อง ครั้งที่ 1