ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1

โรงเรียนกันตังพิทยากรขอประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562)
>>>คลิกรายละเอียด https://drive.google.com/…/1NkLasa0Uqv6VBu13TtK-hKKT9J…/view