ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ตามที่โรงเรียนกันตังพิทยากรได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน บัดนี้ได้ดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว และขอประกาศผลดังนี้