ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มาฆบูชารวมใจ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร เข้าร่วมกิจกรรมการเวียนเทียน บำเพ็ญประโยชน์ และทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา ที่ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ณ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป