นักเรียนชมรมต้นกล้าอันดามัน ได้รับรางวัลผู้นำเยาวชน

นายพีระยุทธ ซื่อตรง นักเรียนชมรมต้นกล้าอันดามัน โรงเรียนกันตังพิทยากร ได้รับรางวัลผู้นำเยาวชน ในงานรวมพลังกล้าแผ่นดิน ก้าวสู่ปีที่ ๑๕ “ชุมชนคุณธรรม สานพลังกล้าแผ่นดิน สู่พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ณ ชุมชนคุณธรรม วัดต๊ำม่อน จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓