กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนกันตังพิทยากร

นายพรเทพ เพชรน้อย ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอกันตัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 โดยมีส่วนราชการ/หน่วยงาน คณะครู นักเรียน และจิตอาสาในพื้นที่ อ.กันตัง ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาโรงเรียน