Get Adobe Flash player

ห้องเรียน DLIT (DLIT Class room)

                

                  

                 

           

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ดังเอกสารแนบ 

Read more

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนกันตังพิทยากรรับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2560 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 นำโดยท่านว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13  ผอ.ยงยุทธ ปูขาว  ผอ.อมราพร เชาวนาพันธุ์   รองอารีรัตน์  ศรีวราพันธ์ และท่านศน.ไรวัลย์  สมาธิ


ภาพเพิ่มคลิกที่นี่

    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นางลักขณา  ชูเชิดรัตน์) รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกันตังพิทยากร (นางกรกต   ลาวเพ็ชร์)

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (นายตะวัน  เอี่ยมพงษา)


 
 
   

 

 

                                                                                                              ทั้งหมด

 


นางยุภา   พรเศรษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร
 

384385
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์ นี้
สัปดาห์ ล่าสุด
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
329
143
472
382371
6752
7965
384385

Your IP: 54.162.227.37
Server Time: 2018-06-18 20:44:45